Các thành viên của diễn đàn sẽ được tư vấn pháp lý miễn phí bởi các luật sư giàu kinh nghiệm.

Các lĩnh tư vấn chủ yếu gồm: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai, Hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ …

Nếu bạn đang có tranh chấp với Ngân hàng hoặc sẽ có tranh chấp với Ngân hàng, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: tuvanphaply@dreamtrips.com.vn

Bạn có thể đặt câu hỏi theo từng lĩnh vực tại đây:

Đăng ký để nhận tin

Thoughtful thoughts to your inbox

Translate »